SC003

60" 360g/y
30% Nylon + 62% Polyester + 8% Spandex